mia_farrow_by_mhg mia_farrow_by_mhg1957

Photographe: Milton H Greene
Modèle: Mia Farrow
Date:
1957